BS - Montage verlengt sponsorcontract

BS Montage uit Vaassen heeft te kennen gegeven om nog een aantal jaar om kledingsponsor bij EZC '84 te zijn.
De jongens van de JO11 ontvingen daarom nieuwe trainingspakken met BS montage op de rug.

Bas Sabel, eigenaar van BS montage ontving als dank een bos bloemen van de sponsorcommissie. 

BS Montage verricht alle voorkomende werkzaamheden in de bouw. Denk dan aan het timmerwerk, het tegelwerk, het leidingwerk en ook aan het plaatsen van keukens op afroep. zowel voor nieuwbouw, verbouw en onderhoud bij  particulieren en/of ondernemers. 

Selectie EZC '84 volledig in het nieuw

Het eerste elftal van EZC '84 is compleet voorzien van nieuwe kleding. Zo ontvingen zij nieuwe trainingspakken, tassen en een nieuwe presentatie jas. Reden genoeg om de sponsoren in het zonnetje te zetten. Uiteraard werd ook de gelegenheid aangegrepen om het nieuwe wedstrijdtenue met de trotse hoofdsponsor NICW officieel te presenteren.

Wedstrijdtenue- en hoofdsponsor - NICW
Trainingspakken - Schoonmaakbedrijf vd Haar.
Voetbaltassen - Bouwbedrijf Reurink
Presentatiejas - Pro Carwash Epe

Na afloop van de fotosessie werden de sponsorcontracten getekend en ontvangen de Sponsoren een bos bloemen namens EZC '84.

EZC '84 wil via deze weg haar sponsoren enorm bedanken voor hun steun. 

  

Rabobank doneert 6000 euro voor aanleg ledverlichting EZC '84

Vanochtend kregen de Voorzitters van de Stichting tot exploitatie sportpark Kweekweg en EZC '84, de heren C. Raadsveld en B. Harmsen een cheque overhandigd van € 6000 als geldelijke bijdrage vanuit het Rabofonds voor de aanschaf van de ledverlichting op ons mooie sportpark.
Hiervoor was dhr. René Steunenberg van de Rabobank Noord Veluwe naar het Sportpark gekomen. EZC '84 en de stichting zijn erg blij met deze gulle bijdrage vanuit het Rabofonds en willen de Rabobank dan ook enorm bedanken.
Inmiddels is de Ledverlichting in gebruik genomen. Komende periode zal de verlichting nog worden afgesteld en voorzien van een extra optie, waardoor tijdens de trainingen de verlichting niet op 100% hoeft te branden en er zo nog meer wordt bespaard.

RaboFonds
Via het fonds Coöperatief Dividend steunt Rabobank vernieuwende initiatieven die de regio blijvend versterken. Met dit fonds dragen ze graag bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en steunen ze (grotere) projecten waarbij hun netwerk,  kennis en/of een financiële bijdrage nodig is.

EZC '84 bedankt alle stemmers RaboClubkas Fonds

EZC '84 en Stichting tot exploitatie sportpark de Kweekweg willen via deze weg alle stemmers van het Raboclubkasfonds bedanken voor hun stem en de Rabobank voor het mogelijk  maken van deze actie
In totaal werden er maar liefst 139 stemmen uitgebracht op de beide doelen.
Voor EZC '84 kwamen 101 stemmen binnen en voor de Stichting tot exploitatie sportpark de Kweekweg 38 stemmen.
Dit leidt tot de geweldige opbrengst van € 705,57 voor EZC '84 en € 262,22 voor de stichting.


  

Pupil JO11 geselecteerd voor trainingsstage PEC Zwolle

Vandaag ontvingen we het bericht dat een speler van de JO11-1 is geselecteerd voor een trainingsstage bij PEC Zwolle. De JO11 komt momenteel uit in de eerste klasse.
De scouts van o.a. PEC Zwolle bezoeken regelmatig de wedstrijden van onze jeugd en volgen enkele van hen al meerdere seizoenen. Behalve voor de speler is het voor onze vereniging ook een mooie opsteker en zijn wij verheugd met de complimenten die wij als jeugdkader/trainers mochten ontvangen van de scouting van PEC Zwolle.
Reden te meer om door te gaan op de in geslagen weg.

Wij wensen de pupil enorm veel succes en vooral veel plezier bij deze trainingsstage.

#wijzijnezc #wiedejeugdheeftheeftdetoekomst #PECZwolle #jonggeleerdisoudgedaan #Goaderveur

EZC '84 stapt over op LED-verlichting

De komende week zal er een begin gemaakt worden met de aanleg van de LED-veldverlichting op ons Sportpark.
De huidige veldverlichting voldoet niet meer aan deze tijd. Daarnaast zijn de huidige lampen nagenoeg niet meer te krijgen wanneer deze vervangen moeten worden. Dit resulteert nu al in uitval van een aantal lichtpunten.

In samenwerking met de Voetbalfederatie is de nieuwe lichtinstallatie aanbesteed voor een aantal clubs binnen de gemeente.
De werkzaamheden zullen per lichtmast worden uitgevoerd, waardoor de avondtrainingen gewoon doorgang kunnen vinden.

Zowel veld 1 als ook veld 2 zullen worden uitgerust met de nieuwe LED-veldverlichting. Hierdoor is EZC ’84 de komende jaren weer verzekerd van goed verlichte velden.

Henk Jonker benoemd als lid van verdienste EZC '84

Tijdens de afgelopen maandag gehouden Algemene Ledenvergadering van EZC ’84 is dhr. Henk Jonker benoemd tot Lid van Verdienste van EZC ’84.

Dhr. Jonker is al jaren actief binnen de vereniging als consul van de KNVB, Scheidsrechter (Coördinator), gastheer, en kantinemedewerker.

Gezien zijn jarenlange inzet voor de vereniging heeft het bestuur van EZC ’84 gemeend om dhr. Jonker te benoemen tot Lid van Verdienste.

Dhr. Jonker ontving, uit handen van voorzitter Bert Harmsen, de bijbehorende Oorkonde.

 

Vrijwilligersavond Vrijdag 26 November

Een vereniging zonder vrijwilligers heeft helaas geen bestaansrecht. We zijn enorm blij met onze vrijwilligers en om dit te laten blijken organiseert EZC '84 op vrijdag 26 November 2021 een vrijwilligersavond.
De avond zal om 19.30 uur beginnen. Dus noteer alvast deze datum in uw agenda.

Meer informatie volgt z.s.m.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 11 oktober 2021

Via deze weg nodigen wij alle leden van EZC '84 uit voor onze algemene ledenvergadering op maandag 11 oktober. Inloop vanaf 19.30. Aanvang vergadering 20.00 uur.

De Agenda voor deze avond:

1. Opening 20.00 uur
2. Notulen ALV 2020
3. Ingekomen stukken (post e.d.) en overige mededelingen
4. Algemeen jaarverslag voorzitter
5. Jaarverslag Jeugdcommissie
6. Algemene terugblik Senioren
7. Public Relations / ICT
8. Bestuursvoorstellen
8.1 Geen contributieverhoging
Het bestuur stelt voor om geen contributieverhoging door te voeren, maar de voorjaarsverloting te laten vervallen en dat het bedrag daarvoor aan de contributie blijft gekoppeld.
8.2 Bezetting kantine
De bezetting voor de kantine blijft zorgelijk. Het bestuur is voornemens om bardiensten te verplichten voor alle senioren, als er niet voldoende vrijwilligers aangemeld worden. Het alternatief is het vervroegd sluiten van de kantine met gevolgen voor onze financiën.
8.3 Lid van verdienste
Het bestuur zal tijdens de ALV een lid van verdienste benoemen.
9. Bestuursverkiezing
De voorzitter B. Harmsen is aftredend m.i.v. het seizoen 2022/2023 en niet herkiesbaar.
Daarnaast heeft Ivo Kamphuis aangegeven geen tijd te hebben om een goede invulling te geven als bestuurslid.
* Kandidaten voor de functie van voorzitter en/of bestuurslid kunnen zich melden.
10. Financieel overzicht Vereniging
Jaarrekening 1-7-2020/30-6-2021
verslag kascommissie
resultaat seizoen 1-7-2020/30-6-2021
Vaststellen begroting 1-7-2021/30-6-2022
Verkiezing nieuwe kascommissie
contributie 2021/2022
11. Financieel overzicht Stichting tot exploitatie van sportpark de Kweekweg
12. Rondvraag

   

Het laatste EZC '84 nieuws

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation