Invoering statiegeld op kleine petflessen

Afdrukken

Wijzigingen prijzen kantine
Sinds 1 juli geldt er statiegeld op kleine petflessen zoals sportwater, AA-drink etc. 
Dit heeft ook consequenties voor de verkoop in de kantine van EZC '84. Al deze producten moeten wij nu inkopen inclusief het wettelijke statiegeld. Dit betekent grof weg een prijsverhoging van 0,15 ct per product. Deze prijsverhoging zal dan ook per 1 juli worden doorgevoerd in de verkoopprijzen in de kantine.

Inleveren flesjes
Als sportvereniging zijn wij NIET verplicht om statiegeld te retourneren. Dit zal dus ook niet worden gedaan. U kunt uw flesjes in de daarvoor bestemde afval/inzamelbakken deponeren. De opbrengst hiervan komt ten goede aan EZC '84. Mocht u toch uw statiegeld retour willen ontvangen, dan zult u uw lege flesjes moeten inleveren bij een inleverpunt.

Overige prijswijzigingen
Naast de invoering van het statiegeld zijn ook diverse producten door verhoging van de grondstofprijzen in prijs gestegen. Ok deze prijsverhoging is inmiddels doorgevoerd in de kantine